ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ “uvvis.com.ua”

Цю угоду про конфіденційність розроблено відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збиранням, обробленням, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

Інтернет-магазин “uvvis.com.ua”, піклуючись про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих суперечностей і непорозумінь підготувало дану Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), надалі за текстом – “Політика конфіденційності”, і умови користування веб-сайтом Інтернет-магазину https://uvvis.com.ua, надалі за текстом – “сайт”. Будь ласка, уважно прочитайте цю сторінку, тому що. інформація, викладена на ній є важливою для Вас як для Користувача сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту)” – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину “uvvis.com.ua”, які організовують обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. “Персональні дані” – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної або визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, передаванням (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

1.1.4. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. “Користувач сайту Інтернет-магазину “uvvis.com.ua” – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і збережений на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. “IP-адреса” – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2.ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користуючись сайтом або купуючи товар, пропонований на сайті, а також відповідаючи на необхідні запитання в анкеті під час реєстрації та/або оформленні купівлі, користувач підтверджує, що дає згоду Інтернет-магазину “uvvis.com.ua” і уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрація сайту на обробку отриманої інформації, включно зі збиранням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, виправленням), використанням, поширенням, знеособленням, блокуванням, знищенням персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, зокрема мережами електрозв’язку, зокрема, шляхом надсилання відповідної інформації.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включно з, але, не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет тощо.

2.4. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються такою інформацією:

2.4.1. ПІБ Користувача;

2.4.2. контактний телефон Користувача;

2.4.3. адреса електронної пошти (e-mail);

2.4.4. адреса доставки Товару;

2.4.5. місце проживання Користувача.

3.ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональну інформацію Користувача Інтернет-магазину “uvvis.com.ua” використовує в таких цілях:

3.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення та (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Інтернет-магазином “uvvis.com.ua”.

3.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

3.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

3.1.4. зв’язку з Користувачем, зокрема направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;

3.1.5. поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;

3.1.6. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються “uvvis.com.ua”, про рекламні акції, що проводяться “uvvis.com.ua”, відповідей на запити, а також виконання “uvvis.com.ua” своїх зобов’язань перед споживачами товарів (послуг);

3.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4.КАТЕГОРІЇ ЗІБРАНИХ ДАНИХ

4.1.Категорії Персональних даних, збір яких здійснює сайт (самостійно або за посередництва третіх осіб), включають: Файли “cookie” та Дані про використання мережевих ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати сайт під час його використання.
Якщо не вказано інше, сайт vannalux.com.ua використовує файли “cookie” (або інші засоби відстеження) для ідентифікації Користувачів і запам’ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування винятково з метою надання послуги, необхідної Користувачеві.

4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що в них є згода третьої особи на надання Даних Власнику.

5. СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, зокрема в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, винятково з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Інтернет-магазину “uvvis.com.ua”, включно з доставкою Товару.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. дізнатися, чи були збережені їхні Персональні дані;

6.1.2. звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися їхній зміст і походження;

6.1.3. перевірити їхню достовірність або попросити їх доповнити;

6.1.4. видалити, оновити або виправити свої Персональні дані;

6.1.5. перетворити на формат, що забезпечує анонімність;

6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються з порушенням закону;

6.1.7 виступити проти їх обробки з усіх без винятку законних підстав.

6.2. Відповідні запити слід направляти адміністрації сайту за адресою, вказаною в контактних відомостях на сайті.

7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які веб-сайт може надіслати вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп’ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їхнього перебування на сайті), виявлення найцікавіших і найвідвідуваніших тем та сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збирання будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом і його перевагами. З плином часу ця інформація дає змогу поліпшити користувацький досвід.

8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Інтернет-магазин “uvvis.com.ua” вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Дана Політика конфіденційності поширюється тільки на сайт Інтернет-магазину “uvvis.com.ua”. Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, Інтернет-магазин за його дії відповідальності не несе.

8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях у суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду у зв’язку з тим, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.

Користувач обізнаний про те, що Адміністарція сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачеві за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору та обробки Персональних даних.

9.2. З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування, сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1 Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

10.2 Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом і може вимагати, щоб Адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані.